Offentlige vaccinationer

Danmark
I Danmark udgør dette område hovedsageligt influenzavaccinationer til borgere over 65 år samt kroniske syge. Selskabet vaccinerer årligt ca. 125-175.000 personer mod influenza på vegne af staten. Selskabet har også deltaget i HPV ”catch up”-vaccinationsprogrammet (HPV-vaccination til unge kvinde mellem 18 og 27 år) samt i statens pandemivaccinationsprogram mod H1N1-influenza (også kaldet svineinfluenza i medierne).

Siden starten i 1998 har vi således gennnemført mere end 2 millioner vaccinationer på vegne af de danske sundmedsmyndigheder.

England
I England udgør forretningsområdet hovedsageligt vaccination af skolebørn.

Der er tale om flere forskellige typer vaccinationer. I England foretages børnevaccinationsprogrammerne kun hos børnenes læge, indtil de starter i skolen. Herefter udføres de resterende vaccinationer på skolerne.

Vaccinationsprogrammerne har været udført af offentlige ansatte sygeplejersker, men i 2015 blev der åbnet op for, at private leverandører kan byde ind på opgaverne. Selskabet var det første private selskab til at vinde en stor offentlig skolevaccinationskontrakt. I forået 2016 vandt selskabet endnu et udbud til en større konkrat i London områet. Vi forventer, at flere kontrakter vil følge i det kommende år.

Under de eksisterende kontrakter forventer selskabet at vaccinere ca. 1,5 millioner personer, primært skolebørn, i England.

emty

x

emty

x

emty

x