Investor

 

European LifeCare Groups kernevirke er forebyggelse af sygdomme og pludselig død. Et virke som vi tager seriøst. Vi er stolte over at vores selskab bidrager til at gøre forebyggelse nemt, tilgængeligt og sikkert. Og at vi forebygger sygdom blandt flere hundrede tusinde personer årligt.  
 
European LifeCare Group blev under navnet Danske Lægers Vaccinations Service A/S etableret i 1998. Den 30. november 2006 blev selskabet noteret på NasdaxOMX/First North. Selskabet rejste DKK 30 mio. kr. ved succesfuld fuldtegning af i alt 6.000.000 aktier. Det fulde provenu fra kapitaludvidelsen tilfaldt selskabet. Selskabet har i alt udstedt 38.000.000 aktier.

Efter noteringen var der stor fokus på nye forretningsområder og geografisk vækst. I forbindelse med etbaleringen af datterselskaber i England og Norge blev det belsuttet at ændre navn til European LifeCare Group.  

Ikke alle de gennemførte tiltag medførte de ønskede resultater og i 2010 tog bestyrelsen konsekvensen, indsatte ny daglig ledelse, lukkede det underskudsgivende datterselskab i Norge og droslede aktiviteterne i et andet datterselskab, Danske Lægers Forskningscenter, ned til vågeblus.
 
Den 1. oktober 2010 besluttede en ekstraordinær generalforsamling at afnotere European LifeCare Group fra NasdaxOMX/First North. Med virkning fra 1. januar 2011 handles European LifeCare Groups aktier ikke længere på NasdaxOMX/First North.
 

Ved indgangen til 2016 har European LifeCare Group følgende aktiviteter:

Danmark

 
Danske Lægers Vaccinations Service
  • Influezavaccinationer
  • Rejsevaccinationer

England

Vaccination UK (tidligere The Health Station
  • Rejsevaccinationer
  • Influezavaccinationer (under navnet Flufighters)
  • Vaccinationsprogrammer for det offentlige (School immunisation)
The Globe Travel Healh Centre
  • Rejsevaccinationer
Under menupunkterne til venstre, findes relevante og opdaterede oplysninger om selskabet. Vi byder alle nye såvel som eksisterende aktionærer velkomne. Vi er dedikerede til at gøre European LifeCare Group til en god investering for både aktionærer, borgere og samfund. 

Med venlig hilsen

Karsten Østergaard
Administrerende direktør

emty

x

emty

x