Nyheder & Media

6. april 2016
Med virkning fra den 6. april 2016 har selskabets engelske datterselskab,
Vaccination UK, Ltd., overtaget selskabet Winchester Travel Health som driver en
rejsevaccinationsklinik i Winchester.

1. marts 2016
Med virkning fra 1. marts 2016 har selskabet overtaget Dansk Vaccinationscenter
som driver to rejsevaccination klinikker i henholdsvis Aalborg og på Frederiksberg.

31. december 2015
Selskabet har solgt sin ejerandel i softwareselskabet XMedicus ApS.
Samtidigt er der indgået en 5 årig samarbejdsaftale om fortsat levering og
servicering af det software som benyttes i selskabets datterselskaber både i Danmark og England.


emty

x

emty

x