HelbredsundersøgelserVores helbredsundersøgelser

Her ses hvilke undersøgelser, der indgår i hver pakke.
Klik på pakkerne for at læse mere om dem.
 
Spørgeskema 
Indeholder spørgsmål om kost-, ryge-, alkohol- og motionsvaner, samt generelle stress og trivselsspørgsmål. Fokus er på KRAM faktorer.
Livsstilssamtale 
Med udgangspunkt i svarene fra spørgeskemaet
Kolesterol 
Undersøgelse af blodets indhold af kolesterol
Blodsukker 
Undersøgelse af sukker i blodet - tegn på sukkersyge
Blodtryk 
Måling af det høje og lave blodtryk
Body composition analyse 
Måling af vægt, fedtprocent og BMI.
Lungefunktionsundersøgelse 
Undersøgelse af lungernes funktion.
EKG i hvile 
Måling af hjertets funktion
Urinprøve 
Undersøgelse af urin for tegn på sukkersyge, urinvejsinfektion, nyresygdom mm.
Kropsholdning 
Undersøgelse af holdning i nakke, skuldre og rygsøjle. Bruges til at give gode råd om arbejdsstilling og hensigtsmæssig træning af ryg og nakke.
Konditest 
Beregning af kondital
Blodprøver - Biokemi (i alt) 
Undersøgelse af lever, nyrer, blodsukker, kolesterol
12 12 12
Blodprøver - Hæmatologi (i alt)  
Undersøgelse af blod til vurdering af knoglemarvens tilstand, blodprocent, infektion mm.
1 5 5 11 1
Blodprøve - Prostata antigen 
For mænd over 50 år
Blodprøve - HIV Test 
Arbejds EKG 
Måling af hjertets funktion under arbejde
Synstest 
Undersøgelse af synsfelt og synsevne ved hjælp af tavle
Høreprøve 
Test af hørelsen ved forskellige frekvenser
Neurologisk undersøgelse 
Systematisk undersøgelse af nervebaner og reflekser
Afføringsprøve 
Test for blod i afføring
Risikofaktorskema 
Resultatskema 
Skema med resultater
Helbredsrapport 
Helbredsundersøgelsens resultater samt lægens skriftlige konklusioner og anbefalinger
Varighed i minutter 20 30 60 75 90 20 60
Pris kr. 500,- 1200,- 2400,- 4500,- 6000,- 500,- 2000,-
Priserne er, med undtagelse af Nat check, exclusiv moms.

emty

x

emty

x