Sundhedsledelse - forebyggelse i stedet for sygdom

Det er mange virksomheders erfaring, at sundhedstiltag øger medarbejdertilfredsheden og styrker virksomhedernes image. Sundhedsfremmende ordninger kan også bidrage til at fremme rekruttering og motivation, øge produktivitet og afsætningen.

Ved at arbejde målrettet med aktiviteter, der fremmer sunde medarbejdere, kan arbejdspladsen opnå:

  • Sundere medarbejdere
  • Større arbejdsglæde og fleksibilitet
  • Godt image blandt medarbejdere, kunder, leverandører og i offentligheden
  • At blive en attraktiv arbejdsplads, som kan fastholde og tiltrække gode medarbejdere
  • Fastholdelse af udstødningstruede medarbejdere
  • Mulighed for reduktion af sygefraværet
  • Bedre samarbejde og omgangstone
  • Mulighed for at øge sundheden for særligt udsatte grupper
  • Større produktivitet